Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εξυπνα Περιβάλλοντα Και Εφαρμογές
Εξυπνα Περιβάλλοντα Και Εφαρμογές (DCS287)
Καθηγητής: Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Οι εργασίες του μαθήματος παραδίδονται στο σύστημα github (www.github.com) στο οποίο πρέπει να έχετε δημιουργήσει ενα github account (username). Επίσης στο github βρίσκονται οι ανακοινώσεις, επίκαιρες πληροφορίες, και απορίες για το μάθημα.
Υποσυστήματα Μαθήματος
Github: Εξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές