Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική
Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική (DCS290)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος