Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Κινητά και κοινωνικά μέσα
Κινητά και κοινωνικά μέσα (DCS303)
Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΛΕΡΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος