Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι
Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι (DFLTI110)
Καθηγητής: Παναγιώτης Κελάνδριας (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος