Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ
Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ (DFLTI116)
Καθηγητής: Παναγιώτης Κελάνδριας (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος