Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γαλλία: Χώρα και Πολιτισμός Ι
Γαλλία: Χώρα και Πολιτισμός Ι (DFLTI133)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος