Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ
Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ (DFLTI136)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος