Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (DFLTI137)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος