Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN III
Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN III (DFLTI170)
Καθηγητής: SOSONI VILELMINI (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος