Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN II
Οικονομική, Πολιτική και Νομική Μετάφραση EL-EN II (DFLTI171)
Καθηγητής: SOSONI VILELMINI (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος