Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (DFLTI175)
Καθηγητής: ΚΑΤΙΑ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος