Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (DFLTI179)
Καθηγητής: Σ.Γ.ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος