Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (DFLTI180)
Καθηγητής: (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος