Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΓΑΛΛΙΚΑ (DFLTI207)
Καθηγητής: Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος