Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας - Αγγλικά
Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας - Αγγλικά (DFLTI228)
Καθηγητής: Γ. Κωστοπούλου (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος