Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι
Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι (DFLTI237)
Καθηγητής: ΣΩΣΩΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Περιοχή Συζητήσεων

Ασκήσεις

Περιγραφή Μαθήματος