Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ (DFLTI240)
Καθηγητής: ΣΩΣΩΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος