Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (DFLTI249)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος