Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Κοινωνιολογία της Μετάφρασης
Κοινωνιολογία της Μετάφρασης (DFLTI254)
Καθηγητής: Παναγιώτης Κελάνδριας (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος