Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ
Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ (DFLTI258)
Καθηγητής: ΣΩΣΩΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος