Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ, Δ εξ.
Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ, Δ εξ. (DFLTI263)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος