Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙV, Δ εξ., Χαρτοφυλάκιο ΙΙ, ΕΤΟΣ 2016-2017
Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙV, Δ εξ., Χαρτοφυλάκιο ΙΙ, ΕΤΟΣ 2016-2017 (DFLTI272)
Καθηγητής: Seel, Olaf Immanuel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος