Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ (DFLTI274)
Καθηγητής: KARRAS IOANNIS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις