Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ
Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ (DFLTI281)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος