Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ
Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ (DFLTI282)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος