Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΠΜΣ Μεταφραστικά Εργαλεία
ΠΜΣ Μεταφραστικά Εργαλεία (DFLTI285)
Καθηγητής: SOSONI VILEMINI (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος