Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 2ο αρχείο, Γενική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ, Β εξ., ΕΤΟΣ 2016-2017
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 2ο αρχείο, Γενική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ, Β εξ., ΕΤΟΣ 2016-2017 (DFLTI286)
Καθηγητής: Seel Olaf Immanuel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος