Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (DFLTI287)
Καθηγητής: KARRAS IOANNIS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιοχή Συζητήσεων

Περιγραφή Μαθήματος