Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΓΓΛΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
ΑΓΓΛΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (DFLTI288)
Καθηγητής: KARRAS IOANNIS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος