Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΕΑΡΙΝΟ 2019, 2ο αρχείο, Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ, Β εξ. (General Translation Greek-German II, 2nd Semester), ΈΤΟΣ 2016/2017
ΕΑΡΙΝΟ 2019, 2ο αρχείο, Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ, Β εξ. (General Translation Greek-German II, 2nd Semester), ΈΤΟΣ 2016/2017 (DFLTI289)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος