Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Πληροφορική
Πληροφορική (DFLTI295)
Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟMΟΥ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις