Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού (ΠΜΣ 1)
Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού (ΠΜΣ 1) (DFLTI297)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος