Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι, Α εξ., 2017-2018
Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι, Α εξ., 2017-2018 (DFLTI301)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος