Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 1ο αρχείο, ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV, Δ΄Εξ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 1ο αρχείο, ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV, Δ΄Εξ. (DFLTI305)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις