Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > 2018, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (Ρητορικά σχήματα, σημειώσεις γραμματικής, λεξιλόγιο)
2018, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (Ρητορικά σχήματα, σημειώσεις γραμματικής, λεξιλόγιο) (DFLTI307)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος