Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 2. αρχείο, Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙV, Δ εξ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2019, 2. αρχείο, Γενική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙV, Δ εξ. (DFLTI311)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος