Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Iστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση
Iστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση (DFLTI312)
Καθηγητής: ΦΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος