Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής (ΠΜΣ 2)
Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής (ΠΜΣ 2) (DFLTI317)
Καθηγητής: Papadimitriou Nikolaos (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (μεταπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος