Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (DFLTI338)
Καθηγητής: ΑΛΑΤΖΑ ΧΑΡΙΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος