Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ IV, dt.-gr.
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ IV, dt.-gr. (DFLTI339)
Καθηγητής: ΑΛΑΤΖΑ ΧΑΡΙΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα