Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΓΕΡΜΑNΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ, 2019
ΓΕΡΜΑNΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ, 2019 (DFLTI346)
Καθηγητής: Olaf Immanuel Seel (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος