Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > LIT. ÜBERSETZUNG I, dt. - gr.
LIT. ÜBERSETZUNG I, dt. - gr. (DFLTI352)
Καθηγητής: ΑΛΑΤΖΑ ΧΑΡΙΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος