Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 4 (ΕΚΤΑΚΤΩΣ)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 4 (ΕΚΤΑΚΤΩΣ) (DMS122)
Καθηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Εργασίες Φοιτητών

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος