Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 3 (ΕΚΤΑΚΤΩΣ 6-11)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 3 (ΕΚΤΑΚΤΩΣ 6-11) (DMS123)
Καθηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Έγγραφα