Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ιστορία της Τζαζ 2
Ιστορία της Τζαζ 2 (DMS172)
Καθηγητής: DIMITRIADIS DIMOS (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος