Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Εισαγωγή στην Ηχοληψία
Εισαγωγή στην Ηχοληψία (DMS192)
Καθηγητής: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος