Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Μουσική Ακουστική
Μουσική Ακουστική (DMS193)
Καθηγητής: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Περιγραφή Μαθήματος