Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΕΡΑΣ Ι
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΕΡΑΣ Ι (DMS247)
Καθηγητής: ΣΙΩΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος