Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Ζητήματα Επιστημολογίας της Μουσικής Ανάλυσης
Ζητήματα Επιστημολογίας της Μουσικής Ανάλυσης (DMS275)
Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακό)
Εισαγωγικό κείμενο μαθήματος
Ι' εξάμηνο των Μουσικών Επιστημών (προϋπόθεση: επιτυχής παρακολούθηση του Σεμιναρίου Ανάλυσης)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος