Ιόνιο Πανεπιστήμιο  > Διαχείριση έργων πληροφορικής
Διαχείριση έργων πληροφορικής (NOC141)
Καθηγητής: Σπύρος Σιούτας, Ιωάννης Καρύδης (e-mail)
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προπτυχιακό)
Υποσυστήματα Μαθήματος
Ατζέντα

Σύνδεσμοι

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος